Psykoterapi & konsultation

 

Påfrestningar i livet kan ta sig olika uttryck och i varierande grad upplevas svåra att hantera på egen hand. Ibland kan det vara till stor hjälp att söka professionellt stöd.
Jag erbjuder stödsamtal och psykoterapi till barn och deras närstående, ungdomar, unga vuxna och vuxna. Till mig kan du vända dig med lättare eller mer genomgripande problematik, för både kortare och längre samtalskontakter.

Min terapeutiska inriktning vilar på psykodynamisk grund med inslag av kognitiva beteendeterapeutiska och pedagogiska metoder. Jag värnar om trygghet i den terapeutiska relationen och om följsamhet inför olikheter i personliga förutsättningar och behov.Läs mer om mig och mina tjänster här: asebringpsykoterapi.se