PSYKODYNAMISK PSYKOTERAPI

Insikts och Bearbetande Psykoterapi
Syftar till att identifiera och behandla / bearbeta problemens bakomliggande känslomässiga orsaker och dess sammanhang med tidigare och nuvarande livssituationer.

Krispsykoterapi / Krissamtal 
Syftar till att behandla livskriser eller mer akuta reaktioner på smärtsamma upplevelser.

Samtalsstöd 
Syftar till att möjliggöra en dialog, ett samtal omkring "det privata" med en utomstående professionell person. Kan användas för att förstå mer av och 
lättare hantera annars svårbemästrade känslor och situationer. Kan förebygga allvarligare symtom och försvårade psykiska problem.

Samtliga modeller bygger på ett samarbete mellan terapeut och hjälpsökande och utgår från psykologisk teori och psykoanalytisk vetenskap.

För vuxna och ungdomar . Även par- eller familjesamtal.

AVSPÄNNING OCH HYPNOS


• Behandling och förebyggande av stressrelaterade besvär 

• Lindring och bättre hanterande av kronisk smärta 

• Bemästrande av ångestladdade situationer 

• Behandling av tandvårdsrädsla.

Hypnos i terapeutiskt syfte bidrar till en ökad kontroll, ökad tillgång till resurser och kreativitet samt positivt upplevda förändringar.

Metoden kan användas fristående, integreras med eller komplettera psykodynamisk psykoterapi.

UTBILDNING, HANDLEDNING PERSONALUTVECKLING

Koncept: Med hjälp av breda erfarenheter, omsätta gedigna psykoterapeutiska kunskaper till begripligt och behovsanpassat innehåll för utbildning,
handledning och personalutveckling.

• Handledning av psykoterapeuter under utbildning

• Handledning till vårdpersonal inom institutioner eller organisationer

• Handledning till psykoterapeutiskt verksamma inom olika behandlingsinstitutioner

• Handledning till elevvårdare på skolor och andra som arbetar med sociala problem bland ungdomar

• Handledning till kommunalt anställda personliga assistenter för psykiskt handikappade och till gruppboenden

• Handledning till familjehem