TRANSAKTIONSANALYS

Transaktionsanalys (TA) Är både en teori om den mänskliga personligheten och ett system för psykoterapi. Idag används TA som en välförankrad metod inom psykoterapi, psykosocialt arbete och organisationsutveckling. Metoden har i Sverige också fått en stor spridning inom behandling av olika slags missbruk.
TA är en humanistisk/existentiell teori. Det innebär att man inte ser människan som en programmerbar maskin som är förutsägbar genom arv och miljö. Genom sin förmåga att iaktta sig själv och reflektera över sin situation, har hon också möjligheten att göra egna val och att förändras.

Missbruksbehandling
TA är en av de terapeutiska metoder som i Sverige mest använts inom behandling för missbruk av olika former. Tillsammans med hypnos och avspänning kan man arbeta med bakomliggande drivkrafter till missbruket. Man kan behandla ett pågående missbruk eller inrikta sig på återfallsprevention.

PSYKODYNAMISK PSYKOTERAPI

Insikts och bearbetande psykoterapi 
Syftar till att identifiera och bearbeta problemens bakomliggande orsaker och dess sammanhang med tidigare och nuvarande livssituationer.

Krissamtal 
Syftar till att behandla livskriser eller mer akuta reaktioner på smärtsamma upplevelser.

Samtalsstöd 
Syftar till att möjliggöra en dialog, ett samtal med en utomstående professionell person. Kan användas för att förstå mer av sig själv och lättare hantera annars svårbemästrade känslor och situationer. 

PSYKODYNAMISK AVSPÄNNING OCH HYPNOS

Hypnos i terapeutiskt syfte bidrar till en ökad kontroll, ökad tillgång till resurser och kreativitet. Hypnos kan vara till hjälp för att bemästra kronisk smärta och för att bättre hantera ångestladdade situationer. Inom idrotten kan hypnos användas för att undanröja prestationshinder. Metoden kan användas fristående, integreras med eller komplettera Transaktionsanalytisk psykoterapi.